Srpen 2008

Srpen 2008

11. srpna 2008 v 15:28 | Standa

Poděkování :

- firmě DATECO Praha, která nám umožnila obrazový záznam setkání -,http://www.dateco.cz
- Dětské opeře Praha pod vedením operní pěvkyně Jiřiny Markové - Kristlíkové s mimem Josefem Kotěšovským z Laterny magiky za DVD pozdrav do nebe - www.detskaoperapraha.cz
-umělecké skupině Driáda - Ramon Kortéz a Liren se svojí ohnivou show.
- Jardovi Bednářovi za vystoupení po 40 letech ( byl to zároveň nejvzdálenější účastník setkání - přijel až ze švýcarského Curychu)
- J.F.Obermayerovi za sponzorský dar, za zapůjčení zvukové aparatury a za dobré rady
- všem hostům za účast i za aktivní spolupráci při besedách - Edovi Krečmarovi s manželkou Zdenou, Mirkovi Dudáčkovi, Petrovi Bezpalcovi,Janu Birovi, Zdeňkovi Nedvědovi,
- Karlu Šlejmarovi a jeho kolektivu hotelu Radava a Colorado
-správcům zámku Orlík Jaroslavovi a Haně Rozsypalovým
- Jiřímu Kasalovi z Čs.rozhlasu Č.Budějovice za propagaci tohoto setkání na rozhlasových vlnách
- všem, kteří nám zaslali pozdravy : z USA Ivo Plickovi, skupině G&B z koncertu v Chocni, Jaroslavovi Přibylovi z Náchoda,Vl.Fischerovi z Kanady, P.Ilavskému z Trnavy
- manželům Schubertovým za položení kytice a zapálení svíce na hrobu Petra Nováka
- agentuře" Dobrý den" Miroslavu Markovi za organizaci při pokusu o rekord
- portálu KUDY Z NUDY za propagaci akce
- všem účinkujícím : V.Sodomovi, Honzovi Gavandovi a Pavle Beránkové, Josefu Faltynkovi, Pavlu Křivánkovi, Jaroslavu Balcarovi, Pavlu Holškovi , Jardovi Bednářovi, Mirkovi Dudáčkovi, Pepovi Růžkovi a jeho přátelům
- Vláďovi Dočkalovi za profesionální konferování
- Jitce Procházkové za soutěže
- Evě Harákové za starosti kolem ubytován a stravování,
- za přípravu a prodej triček Evě Harákové, Pavle Dočkalové, Bláže Balcarové a Janě Palvištové
- za prodej desek, fotek a ostatního - Janě Pavlištové a Standovi Pavlištovi
- za zapůjčení figuríny Petra Nováka Karlu Novákovi
-Standovi Pavlištovi za historický koutek
- všem, kteří přivezli dobové materiály a doplnili tak rozsáhlou výstavu
- Josefu Faltynkovi a jeho rodině za výrobu a distribuci průkazů , transparentů a dalších pomůcek
-děkuji dárcům ,kteří zaslali sponzorské dary:
Jirka Oppitz s manželkou Irenou,Petr Živsa s manželkou Ivanou,Pavel Křivánek s manželkou Ivanou,Pavol Hlôška,Olda Fiala,Alena Strejcová,Jitka Procházková,Otakar Hollas,Hana Nečasová,Petr Novák,Vláďa Chod s manželkou,Miroslav Večeřa,Josef Holub,Jaroslav Kellner,Václav Soukup,Honza Obermayer,Jarda Balcar,Vl.Dočkal,Josef Faltynek,Mirek Balák,St.Kolka,Zdeněk Exler a ostatní
- do Kanady děkujeme Vláďovi Fischerovi
Zvláštní poděkování zaslouží Tonda Staš a jeho manželka Lída z Rožnova p.R. za zprostředkování triček
Omlouvám se za drobné problémy s ubytováním , které jsme bohužel nemohli ovlivnit.
Také se omlouvám těm, na které jsem si nenašel čas, abych s nimi pohovořil.
Za Fan Club Petra Nováka
Standa Kolka
***************************************************************************
Když si poklepete ve složce Oblíbené stránky na Foto pro vás uvidíte již některé došlé fotografie z akce Orlík 2008

Své postřehy ,zážitky ze setkání pište do kamenářů ve spodní části .

***********************************************************************
Takhle to proběhlo :
Kamera zapůjčena firmou DATECO Praha www:dateco
Část našich hostů:
Eduard Krečmar,J.F.Obermayer,Mirek Dudáček,Petr Bezpalec,Jan Biro a člen Fan klubu Povol Hloška
Jarda Bednář -manželé Krečmarovi-J.F.Obermayer
Zdeněk Nedvěd-Jan Biro
Viktor Sodoma
J.F.Obermayer-Petr Bezpalec
Mirek Dudáček po 40 letech s kyratou
Viktor Sodoma v objetí fanynek
Skupina Josefa Růžka s Mirkem Dudáčkem
Někteří znás mohli slyšet zase Jardu Bednáře hrát a zpívat po 40 letch a byl to i nevzdálenější účastník setkání přijel ze Švýcarského Curychu
Láďa Dočkal , Miroslav Marek(Agentura Dobrý den) - Standa Kolka - pokus o rekord
Rekord - nejpočetnější sbor zpívá píseň Petra Nováka a Ivo Plicky "POVÍDEJ"
Spočítá nás někdo ???
Potvrzení rekordu
umělecká skupina Driáda - Ramon Kortéz a Liren se svojí ohnivou show.
umělecká skupina Driáda - v pozadí Jarda Balcar
Hrob Petra Nováka
Příznivci zpěváka se podepsali na stuhy ke kytici, kterou zástupci fan klubu manželé Schubertovi položili 25. 8. na hrob Petra Nováka na Vinohradském hřbitově v Praze.

Klaunova zpověď

Další fota a informace budou následovat
***************************************************************************************
Takto dopadla soutěž o nejlépe zazpívanou písničku Petra Nováka pro rok 2008
Vítězen se stala písnička
1.Všichni jdou za láskou -zpíval Honza Gavanda a Pavla Beránková z Blanska
***********
2.Lásky je zdá se mi míň - skupina TRIGON - Uničov
3.Sedm prázdných dnů -Jan F. Obermayer - Německo
Další umístění :
SPK - Kladno
Vladimír Fischer & com - Kanada
BEAT ON - Hradec Králové-Děčín
Pavol Hloška -Nové Město nad Metují
Slavnostní vyhodnocení a předávání cen proběhne 23.8. na setkání příznivců a přátel Petra Nováka na Orlíku.Zde také bude většina soutěžících vystupovat LIVE.Soutěž letos už měla i mezinárodní účast tak jen tak dále.
Ze 49 hlasujících jsem vylosoval a také dostane odměnu : Alena Strejcová z Plzně
Všem blahopřejeme a připravujeme již další kolo soutěže.
Je připraveno CD se všemi soutěžícími ,kdo máte zájem pište na mou adresu .Účastníci ho dostanou již při vyhlašení výsledků.

KONEČNÉ POŘADÍ

U příležitosti Setkání zpracoval Zdeněk Přibyl nové DVD,které obsahuje záznam koncertu Petra Nováka u příležitosti předávání platinové desky Pantonu v r. 1994 zapujčené od Martina Rychta a sesřtich koncertů z Náchoda, které pořídil Jarda Přibyl.
Bonus: do filmové podoby upravená "Píseň na rozloučenou ".
V případě zájmu pište na : pputna@centrum.cz
Již je připravena kytice ,která bude podepisována na setkání a potom převezena na hrob Petra Nováka
GRAND EXPRES je společenský kontaktní dvojmagazín s celostátní působností, je časopis Českých drah ČD . Časopis přináší velký článek na 4 stránkách
" Píseň na rozloučenou Petra Nováka a Evy Jakoubkové"
Časopis je k dostání na mé adresa:
st.kolka@tiscali.cz

SETKÁNÍ.

Komentáře o setkání v komentáři :